Vad gäller för FCL

FCL certifikatet utfärdas på obegränsad giltighet.

Dock måste givetvis innehavaren hålla en viss aktuell flygerfarenhet, enligt FCL ska en segelflygare senaste 24 månaderna på segelflygplan/motoriserade segelflygplan genomfört minst:

RENT SEGELFLYG

5 timmar som befälhavare på 15 flygningar (varav minst 5 flygningar med aktuell startmetod)
och 2 träningsflygningar med en segelflyglärare (FI) för att hålla behörigheten.

RENT TMG

Innehas även TMG ska en segelflygare senaste 24 månaderna minst genomfört 12
timmar som befälhavare på 12 flygningar och genomfört en flygträningstimme med en
segelflyglärare (FI).

Vad göra om jag inte uppfyller kraven?

Segelflygare som inte uppfyller aktuellt flygtidskrav kan genomföra en PC med kontrollant (FE) eller genomföra kompletterande flygning för att uppfylla antalet timmar och starter med en segelflyglärare i DK eller EK under övervakning.

Det är viktigt att komma ihåg vid tex. flygträningspass (kontrollstarter) att man flyger
med behörig lärare, FI(S) samt vid PC att det är en behörig kontrollant, FE(S).